Är du specialistsjuksköterska?

Vi förmedlar kortare och längre uppdrag till dig som har tagit steget längre och valt att vidareutbilda dig inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Du har fördjupade omvårdnadskunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument inom ett specifikt vårdområde.

Vi förmedlar kortare och längre uppdrag till dig som har svensk legitimation och minst två års erfarenhet inom följande specialistområden:

 • Akutsjuksköterska
 • Ambulanssjuksköterska
 • Anestesisjuksköterska
 • Barnsjuksköterska
 • Diabetessjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Företagssjuksköterska
 • Hjärtsjuksköterska
 • Infektionssjuksköterska
 • Intensivvårdssjuksköterska
 • Kirurgisjuksköterska
 • Medicinsjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Onkologisjuksköterska
 • Operationssjuksköterska
 • Palliativ sjuksköterska
 • Psykiatrisjuksköterska
 • Skolsköterska
 • Geriatrisjuksköterska

Ta steget nu och lev ett friare och rikare liv som Almiakonsult

Våra uppdragsgivare är såväl landsting och kommuner som privata vårdgivare över hela landet.

Oavsett om det gäller kortare eller längre uppdrag vill vi ha en nära och personlig kontakt med dig som arbetar hos oss. Vårt mål är att du ska känna dig välkommen och vara delaktig och engagerad på din lokala arbetsplats. Samtidigt som vi finns ständigt till hands, och håller oss à jour med dina professionella och personliga erfarenheter.


Som Almiakonsult ingår detta:

Mingelträffar

Mingelträffar

Vår erfarenhet är att du som Almiakonsult snabbt blir en uppskattad kollega på din arbetsplats. Minst en gång per år arrangerar vi dessutom mingelträffar där du får lära känna och utbyta erfarenheter med dina Almia-kollegor från andra delar av landet.

Vaccinering mot influensa

Vaccinering mot influensa

Som anställd på Almia får du kostnadsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. Allt du behöver göra är att ta reda på ditt närmaste ställe för vaccination och skicka in originalkvittot till oss, så får du ersättning för dina utlägg.

Attraktiva och varierande uppdrag

Attraktiva och varierande uppdrag

En annan stor skillnad, jämfört med ett vanligt jobb, är att du som Almiakonsult får chansen att lära känna flera vårdgivare, kanske i olika delar av landet. Samtidigt som du har Almia som en fast punkt i tillvaron.

Individuella pensions- och försäkringslösningar

Individuella pensions- och försäkringslösningar

Tjänsteolycksfallsförsäkring dygnet runt
Om du skulle skadas ute hos kund, eller på väg till och från arbete, ska du tillsammans med oss fylla i en anmälan till Länsförsäkringar och Försäkringskassan. Kontakta oss för mer information så hjälper vi dig med detta. Försäkringen gäller för dig som är fullt arbetsför.

Tjänstelivsförsäkring dygnet runt
Tjänstegrupplivförsäkringen ger ersättning i form av ett engångsbelopp till de anhöriga om en olycka skulle ske där den försäkrade avlider. Försäkringen gäller för dig som är fullt arbetsför.

Ansvarsförsäkring
Om du oavsiktligt skadar egendom eller person hos kund har Almia en ansvarsförsäkring som täcker eventuella kostnader. Om olyckstillbud sker, underteckna inte någon försäkringsutredning hos kund. Kontakta istället oss så hjälper vi dig.

Sjukpenning

Sjukpenning


Vi följer sjuklönelagen vilket innebär att vi betalar sjuklön om du blir sjuk och har arbetat de närmaste två veckorna hos oss innan sjuktillfället eller om du är uppbokad på arbetspass minst en månad framåt i tiden. Du har rätt till 14 dagars sjuklön. Almia kommer att göra ett sjukavdrag och betala ut sjuklön från och med första dagen i sjukperioden. Man gör också ett karensavdrag som kan motsvara hela dagen, del av dag eller fördelat på flera dagar. Från dag 8 krävs läkarintyg. För dig som är anställd hos Almia betalas sjuklön ut för de timmar du skulle ha arbetat under dag 2-14.

Personligt stöd och vägledning

Personligt stöd och vägledning

Som Almiakonsult är du aldrig ensam. Var i landet du än jobbar har du när som helst tillgång till din konsultchef vars viktigaste uppgift är att du ska må bra och slippa onödiga problem.

Hjälp med resa och boende

Hjälp med resa och boende

Almia förmedlar uppdrag över hela landet. Om du väljer att ta ett längre uppdrag som är av betydande avstånd från din hemort är vår ambition att i möjligaste mån stödja dig med såväl resekostnader som boende.

Möt några av våra Almiakonsulter


Sandra, specialistsjuksköterska:
Som sjuksköterska har jag sedan 2017 haft ett nära samarbete med Almia Bemanning. Kontakten med Almia har alltid varit personlig och professionell. De ser till att alltid vara tillgängliga och svarar snabbt på mail och telefon. Min bild är att Almia Bemanning håller vad de lovar och ser till konsultens bästa i alla lägen. Jag känner mig trygg i vårt samarbete.

Anette, specialistsjuksköterska:
Jag har valt att arbeta som konsult för att jag vill ha ett större inflytande över min arbetstid och min lönebild. Jag har blivit rekommenderad att ta kontakt med Almia av en tidigare kollega som trivs mycket bra. Samarbetet med Almia känns personligt, seriöst och naturligt och jag upplever konsultchefen som lyhörd för de uppdrag jag vill ha. Jag har en känsla av samhörighet då jag får inbjudan till olika trevliga sammankomster, känner mig uppskattad.