Är du barnmorska?

Du som bland annat har arbetat inom förlossningsvård, mödrahälsovård och gynekologisk omvårdnad.

Kompetensbeskrivning barnmorska

Som barnmorska har du erfarenhet som ansvarig för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Du kan jobba med till exempel preventivmedelsrådgivning, abortvård, gynekologiska hälsokontroller, ultraljud, behandling för barnlöshet eller utbildning och information kring sex- och samlevnadsfrågor.

Du kanske tidigare har varit på mödravårdscentraler, förlossnings- och BB-avdelningar, ungdomsmottagningar, ultraljudsmottagningar, gynekologiska vårdavdelningar och mottagningar, infertilitetsmottagningar och/eller klimakteriemottagningar.

Du kan vara inriktad mot graviditets- och förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, abortvård och/eller gynekologiska hälsokontroller. Du har god erfarenhet från möten med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och nyfödda barn.

Ta steget nu och lev ett friare och rikare liv som Almiakonsult

Våra uppdragsgivare är såväl landsting som privata vårdgivare över hela landet.

Oavsett om det gäller kortare eller längre uppdrag vill vi ha en nära och personlig kontakt med dig som arbetar hos oss. Vårt mål är att du ska känna dig välkommen och vara delaktig och engagerad på din lokala arbetsplats. Samtidigt som vi finns ständigt till hands, och håller oss à jour med dina professionella och personliga erfarenheter.


Som Almiakonsult ingår detta:

Mingelträffar

Mingelträffar

Vår erfarenhet är att du som Almiakonsult snabbt blir en uppskattad kollega på din arbetsplats. Minst en gång per år arrangerar vi dessutom mingelträffar där du får lära känna och utbyta erfarenheter med dina Almia-kollegor från andra delar av landet.

Vaccinering mot influensa

Vaccinering mot influensa

Som anställd på Almia får du kostnadsfri vaccinering mot säsongsinfluensa. Allt du behöver göra är att ta reda på ditt närmaste ställe för vaccination och skicka in originalkvittot till oss, så får du ersättning för dina utlägg.

Attraktiva och varierande uppdrag

Attraktiva och varierande uppdrag

En annan stor skillnad, jämfört med ett vanligt jobb, är att du som Almiakonsult får chansen att lära känna flera vårdgivare, kanske i olika delar av landet. Samtidigt som du har Almia som en fast punkt i tillvaron.

Individuella pensions- och försäkringslösningar

Individuella pensions- och försäkringslösningar

Tjänsteolycksfallsförsäkring dygnet runt
Om du skulle skadas ute hos kund, eller på väg till och från arbete, ska du tillsammans med oss fylla i en anmälan till Länsförsäkringar och Försäkringskassan. Kontakta oss för mer information så hjälper vi dig med detta. Försäkringen gäller för dig som är fullt arbetsför.

Tjänstelivsförsäkring dygnet runt
Tjänstegrupplivförsäkringen ger ersättning i form av ett engångsbelopp till de anhöriga om en olycka skulle ske där den försäkrade avlider. Försäkringen gäller för dig som är fullt arbetsför.

Ansvarsförsäkring
Om du oavsiktligt skadar egendom eller person hos kund har Almia en ansvarsförsäkring som täcker eventuella kostnader. Om olyckstillbud sker, underteckna inte någon försäkringsutredning hos kund. Kontakta istället oss så hjälper vi dig.

Sjukpenning

Sjukpenning


Vi följer sjuklönelagen vilket innebär att vi betalar sjuklön om du blir sjuk och har arbetat de närmaste två veckorna hos oss innan sjuktillfället eller om du är uppbokad på arbetspass minst en månad framåt i tiden. Du har rätt till 14 dagars sjuklön. Almia kommer att göra ett sjukavdrag och betala ut sjuklön från och med första dagen i sjukperioden. Man gör också ett karensavdrag som kan motsvara hela dagen, del av dag eller fördelat på flera dagar. Från dag 8 krävs läkarintyg. För dig som är anställd hos Almia betalas sjuklön ut för de timmar du skulle ha arbetat under dag 2-14.

Personligt stöd och vägledning

Personligt stöd och vägledning

Som Almiakonsult är du aldrig ensam. Var i landet du än jobbar har du när som helst tillgång till din konsultchef vars viktigaste uppgift är att du ska må bra och slippa onödiga problem.

Hjälp med resa och boende

Hjälp med resa och boende

Almia förmedlar uppdrag över hela landet. Om du väljer att ta ett längre uppdrag som är av betydande avstånd från din hemort är vår ambition att i möjligaste mån stödja dig med såväl resekostnader som boende.

Möt några av våra Almiakonsulter


Piroska, barnmorska
Jag har jobbat  de senaste tio åren som barnmorska och tio år dessförinnan som sjuksköterska. Jag upplever att jag blir väldigt väl omhändertagen på Almia. De är ansvarsfulla och omtänksamma och finns alltid där om man skulle behöva stöd eller vägledning. Jag är mycket glad att jag har valt att arbeta med Almia och friheten som konsult ger mig mycket värdefull tid över till annat.

Fahime, barnmorska:
Jag som nyinflyttad hade svårt att hitta en barnmorsketjänst på en Mödravårdscentral inom rimligt pendlingsavstånd, av en tillfällighet kom jag i kontakt med en konsultchef på Almia, en kvinnoklinik i södra Sverige hade stort behov av en barnmorska. Efter mycket tvekan att gå tillbaka till obekväm arbetstid, nattarbete tänkte jag OK, förändringar kan vara utvecklande, jag har inget att förlora på att testa ett nytt jobb. Samarbetet med min personliga kontakt kan inte bli bättre stödjande, smidig, lyhörd, läser mellan raderna. Dessutom stortrivdes jag på arbetsplatsen. Jag är mycket glad att jag har valt att arbeta med Almia.

Susanne, barnmorska
Att arbeta för Almia är både smidigt och roligt! Samarbetet med min konsultchef är toppen, personligt och rakt. Har jobbat på 3 andra bemanningsföretag och Almia är bäst på alla fronter. Glad att jag bytt och ser i dagsläget ingen orsak att byta igen. Jag bestämde mig för att prova att jobba för Almia då jag träffade en “Almis” på uppdrag, vi pratade och jag fick intryck av att hon hade det bättre på alla fronter än hur jag hade det.